A A A K K K
для людей із порушенням зору
Великобуялицька cільська рада
Одеська область Березівський район

ТИПОВИЙ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ДОГОВІР про надання послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення з обслуговуванням внутрішньобудинкових систем

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 5 липня 2019 р. № 690
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 2 лютого 2022 р. № 85)

ТИПОВИЙ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ДОГОВІР
про надання послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення з обслуговуванням внутрішньобудинкових систем

смт.Петрівка                                                                                         ___ _________ 20__ р.

             

Комунальне підприємство  Великобуялицької сільської ради  «Сервіс» (КП «Сервіс»), код ЄДРПОРУ 40318637  в особі керівника  Оніщенко Андрія Олександровича, що діє на підставі Статуту  (далі – виконавець) з однієї сторони, та

 

_______________________________________________

                                     (найменування юридичної особи або прізвище, ім’я та

________________________________________________________________

                                                 по батькові (за наявності) фізичної особи)

(далі - споживач) в особі _________________________________________,

                                   (прізвище, ім’я та по батькові (за наявності) представника споживача)

що діє на підставі _______________________________________________,

                                                           (найменування, дата, номер документа)

з іншої сторони (далі - сторони), уклали цей договір про таке.

Предмет договору та перелік послуг

1. Виконавець зобов’язується надавати споживачу послуги з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення (далі - послуги) відповідної якості та здійснювати обслуговування, поточний ремонт внутрішньобудинкових систем централізованого водопостачання та централізованого водовідведення, а споживач зобов’язується своєчасно та в повному обсязі оплачувати надані послуги за тарифами, встановленими відповідно до законодавства, в строки і на умовах, визначених цим договором.

До якості послуг встановлено такі вимоги:

склад і якість питної води повинні відповідати вимогам державних санітарних норм і правил на питну воду;

значення тиску питної води повинно відповідати параметрам, встановленим державними будівельними нормами і правилами, та розміщуватися на: ________________________________________________.

(посилання на сторінку на офіційному веб-сайті органу місцевого
самоврядування та/або веб-сайті виконавця послуги)

Критерієм якості послуг з централізованого водовідведення є безперешкодне приймання стічних вод у мережі виконавця з мереж споживача за умови справності мереж споживача.

Обслуговування, поточний ремонт внутрішньобудинкових систем, що забезпечують надання послуг у багатоквартирному будинку, здійснюються виконавцем на підставі відповідного договору із співвласниками. Капітальний ремонт внутрішньобудинкових систем багатоквартирного будинку, що забезпечують надання послуги, здійснюється співвласниками чи залученими ними уповноваженими на виконання таких робіт особами за рахунок співвласників.

2. Інформація про споживача:

1) адреса:

вулиця _____________________________________________________,

номер будинку _______, номер квартири (приміщення) ____________,

населений пункт _____________________________________________,

район ______________________________________________________,

область _____________________________________________________,

індекс ______________________________________________________;

2) контактний номер телефону споживача _______________________;

3) кількість осіб, які фактично користуються послугою ____________;

4) абонентський номер споживача _____________________________.

3. Будинок обладнано вузлом (вузлами) комерційного обліку централізованого водопостачання:

Поряд-ковий номер

Заводський номер, найменування
та умовне позначення
типу засобу вимірювальної техніки

Показання засобу вимірювальної техніки на
дату укладення договору

Місце встановлення

Дата останньої періодичної повірки

Міжповірочний інтервал, років

Примітка

 

4. Приміщення споживача обладнане вузлом (вузлами) розподільного обліку централізованого водопостачання:

Поряд-ковий номер

Заводський номер, найменування
та умовне позначення
типу засобу вимірювальної техніки

Показання засобу вимірювальної техніки на дату укладення договору

Місце встановлення

Дата останньої періодичної повірки

Міжповірочний інтервал, років

Примітка

Порядок надання та вимоги до якості послуги

5. Виконавець забезпечує постачання послуг безперервно з гарантованим рівнем безпеки та значенням тиску.

6. Надання послуг здійснюється безперервно, крім часу перерв, визначених частиною першою статті 16 Закону України “Про житлово-комунальні послуги”.

Послуга з централізованого водовідведення надається у мережі виконавця з мереж споживача за умови справності мереж споживача.

7. Виконавець забезпечує відповідність кількісних та якісних характеристик послуг вимогам пункту 1 цього договору на межі внутрішньобудинкових систем багатоквартирного будинку та інженерно-технічних систем приміщення споживача.

8. Контроль кількісних та якісних характеристик послуги здійснюється за показаннями вузла (вузлів) розподільного обліку централізованого водопостачання (у разі їх наявності).

9. У разі виникнення аварії на зовнішніх інженерних мережах постачання послуг виконавець проводить аварійно-відновні роботи у строк не більше семи діб з моменту виявлення факту аварії виконавцем або повідомлення споживачем виконавцю про аварію.

У разі виявлення несправності та/або недоліків в роботі внутрішньобудинкових систем постачання послуг виконавець проводить аварійно-відновні роботи у строки, що передбачені Порядком обслуговування внутрішньобудинкових систем теплопостачання, водопостачання, водовідведення та постачання гарячої води, затвердженим наказом Мінрегіону від 15 серпня 2018 р. № 219, та відповідним договором із співвласниками на обслуговування, поточний ремонт внутрішньобудинкових систем, що забезпечують надання послуг у багатоквартирному будинку.

Облік послуги

10. Обсяг спожитої у будинку послуги з централізованого водопостачання визначається як обсяг питної води, спожитої в будинку, за показаннями засобів вимірювальної техніки вузла (вузлів) комерційного обліку або розрахунково відповідно до Методики розподілу між споживачами обсягів спожитих у будівлі комунальних послуг, затвердженої наказом Мінрегіону від 22 листопада 2018 р. № 315 (далі - Методика розподілу).

Обсяг спожитої послуги з централізованого водовідведення визначається на рівні обсягів спожитих послуг з централізованого водопостачання та постачання гарячої води.

Якщо будинок оснащено двома та більше вузлами комерційного обліку централізованого водопостачання відповідно до вимог Закону України “Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання”, обсяг спожитих послуг у будинку визначається як сума показань таких вузлів обліку.

За рішенням співвласників багатоквартирного будинку розподіл послуг здійснюється для кожної окремої частини будинку, обладнаної вузлом комерційного обліку послуги.

Одиницею вимірювання обсягу спожитих споживачем послуг
є
куб. метр.

11. У разі коли будинок на дату укладення цього договору не обладнаний вузлом (вузлами) комерційного обліку, до встановлення такого вузла (вузлів) обліку обсяг споживання послуг у будинку визначається відповідно до Методики розподілу.

12. У разі виходу з ладу або втрати вузла комерційного обліку до відновлення його роботи або заміни комерційний облік спожитих послуг ведеться розрахунково відповідно до Методики розподілу.

13. Початок періоду виходу з ладу вузла комерційного обліку визначається:

за даними електронного архіву - в разі отримання з нього інформації щодо дати початку періоду виходу з ладу вузла комерційного обліку;

з дати, що настає за днем останнього періодичного огляду вузла комерційного обліку, - в разі відсутності електронного архіву.

Кінцем періоду виходу з ладу вузла комерційного обліку є день прийняття на абонентський облік відремонтованого або заміненого вузла комерційного обліку.

14. Початок періоду відсутності вузла комерційного обліку у зв’язку з його втратою визначається з дня, наступного за днем останнього дистанційного отримання показань, або з дня, наступного за днем останнього зняття його показань (в інших випадках).

Кінцем періоду відсутності вузла комерційного обліку у зв’язку з його втратою є дата прийняття на абонентський облік вузла комерційного обліку, встановленого на заміну втраченого.

15. На час відсутності вузла комерційного обліку у зв’язку з його ремонтом, повіркою засобів вимірювальної техніки, які є складовою частиною вузла обліку, комерційний облік ведеться розрахунково відповідно до Методики розподілу.

Початок періоду відсутності вузла комерційного обліку у зв’язку з його ремонтом, повіркою засобу вимірювальної техніки, який є складовою частиною вузла обліку, визначається з дати, наступної за днем розпломбування вузла комерційного обліку.

Кінцем періоду відсутності вузла комерційного обліку у зв’язку з його ремонтом, повіркою засобу вимірювальної техніки, який є складовою частиною вузла обліку, є день прийняття на абонентський облік.

16. Зняття показань засобів вимірювальної техніки вузла (вузлів) комерційного обліку здійснюється виконавцем щомісяця ___ числа з ___ до ___ години в присутності споживача або його представника, крім випадків, коли зняття таких показань здійснюється виконавцем за допомогою систем дистанційного зняття показань або ______________________________________________________________.

                                   (зазначити інший спосіб)

17. У разі відсутності інформації про показання вузла (вузлів) комерційного обліку та/або недопущення споживачем виконавця до вузла (вузлів) комерційного обліку для зняття показань для визначення обсягів послуги, спожитої в будинку, приймається середньодобове споживання послуги за попередні 12 місяців, а у разі відсутності такої інформації - за фактичний час споживання послуги, але не менше 15 діб.

Після відновлення надання показань вузлів комерційного обліку виконавець зобов’язаний провести перерозподіл спожитих послуг у будинку та перерахунок із споживачем.

Перерозподіл спожитих послуг у будинку та перерахунок із споживачем проводиться у тому розрахунковому періоді, в якому отримано у встановленому порядку інформацію про невідповідність обсягів розподілених послуг окремим споживачам, але не більше ніж
за 12 розрахункових періодів.

18. Виконавець має право доступу до будівель, приміщень і споруд, у яких встановлено вузли комерційного обліку, для перевірки схоронності таких вузлів обліку, зняття показань засобів вимірювальної техніки, що є складовою вузла комерційного обліку, та періодичного огляду у порядку, визначеному статтею 29 Закону України “Про житлово-комунальні послуги” і цим договором.

Періодичний огляд вузла (вузлів) комерційного обліку здійснюється виконавцем під час зняття показань. У разі дистанційного зняття показань періодичний огляд проводиться виконавцем не рідше ніж один раз на рік.

Споживач повідомляє виконавцю про недоліки в роботі вузла комерційного обліку протягом п’яти робочих днів з дня їх виявлення засобами зв’язку, зазначеними в розділі “Реквізити і підписи сторін” цього договору.

Власник (співвласники) будівлі (багатоквартирного будинку) або
його (їх) представники мають право доступу до місць установлення вузлів комерційного обліку для проведення перевірки схоронності та зняття показів. Перевірка проводиться у робочий час у присутності представника виконавця, управителя або відповідальної особи за збереження і цілісність вузлів комерційного обліку. Втручання в роботу вузла комерційного обліку заборонено.

19. Зняття показань засобів вимірювальної техніки вузла (вузлів) розподільного обліку послуги з централізованого водопостачання здійснюється щомісяця споживачем, крім випадків, коли зняття таких показань здійснюється виконавцем за допомогою систем дистанційного зняття показань або ______________________________________________.

                                                                            (зазначити інший спосіб)

У разі коли зняття показань здійснює споживач, він щомісяця
з ____ по ____ число передає показання вузлів розподільного обліку централізованого водопостачання виконавцю в один з таких способів:

за номером телефону, зазначеним у розділі “Реквізити і підписи сторін” цього договору;

на адресу електронної пошти, зазначену у розділі “Реквізити і підписи сторін” цього договору;

через електронну систему обліку розрахунків споживачів, зазначену в розділі “Реквізити і підписи сторін” цього договору;

іншими засобами повідомлення, що зазначаються у розділі “Реквізити і підписи сторін” цього договору.

Виконавець періодично, не менше одного разу на рік, проводить контрольне зняття показань вузлів розподільного обліку в присутності споживача або його представника. Результати контрольного зняття показань засобів вимірювальної техніки вузлів розподільного обліку є підставою для здійснення перерозподілу обсягу спожитих послуг та проведення перерахунку із споживачем.

Споживач повідомляє виконавцю про недоліки в роботі вузла розподільного обліку протягом п’яти робочих днів з дня їх виявлення засобами зв’язку, зазначеними в розділі “Реквізити і підписи сторін” цього договору.

Перерозподіл обсягу спожитих послуг у будинку та перерахунок із споживачем проводиться у тому розрахунковому періоді, в якому було отримано в установленому порядку інформацію про невідповідність обсягу розподілених послуг окремим споживачам обсягу, необхідному для розподілу, але не більш як за 12 розрахункових періодів.

20. Зняття виконавцем показань вузлів обліку за допомогою систем дистанційного зняття показань може здійснюватися без присутності споживача або його представника.

У такому разі виконавець зобов’язаний забезпечити можливість самостійного (без додаткового звернення до виконавця в кожному окремому випадку) ознайомлення з показаннями:

вузла комерційного обліку - шляхом опублікування на веб-сайті виконавця, зазначення в рахунках на оплату послуг та/або через електронну систему обліку розрахунків споживачів;

вузла розподільного обліку - шляхом повідомлення в рахунку на оплату послуги та/або через електронну систему обліку розрахунків споживача.

21. У разі ненадання споживачем виконавцю у визначений сторонами строк показань вузла (вузлів) розподільного обліку, якщо такі показання зобов’язаний знімати споживач для цілей визначення обсягу послуг, спожитих споживачем, протягом трьох місяців приймається середньодобове споживання таким споживачем послуг за попередні 12 місяців, а в разі відсутності такої інформації - за фактичний час споживання послуг, але не менше 15 діб.

У разі відсутності інформації про показання вузлів розподільного обліку та/або недопущення споживачем виконавця до відповідного вузла обліку для зняття показань засобів вимірювальної техніки після закінчення тримісячного строку з дня недопуску виконавець зобов’язаний здійснювати розрахунки з таким споживачем як із споживачем, приміщення якого не оснащені вузлами розподільного обліку.

Після відновлення надання показань вузлів обліку споживачем виконавець зобов’язаний провести перерозподіл спожитих послуг у будинку та перерахунок.

Перерозподіл спожитих послуг у будинку та перерахунок із споживачем проводиться у тому розрахунковому періоді, в якому отримано у встановленому порядку інформацію про невідповідність обсягу розподілених послуг окремим споживачам обсягу, необхідному для розподілу, але не більше ніж за 12 розрахункових періодів.

22. Виконавець здійснює заміну та обслуговування вузла (вузлів) комерційного обліку, зокрема його (їх) огляд, опломбування/ розпломбування, ремонт (у тому числі демонтаж, транспортування і монтаж) та періодичну повірку засобу вимірювальної техніки, який є складовою частиною вузла комерційного обліку, за рахунок плати за абонентське обслуговування.

23. Заміна та обслуговування вузла (вузлів) розподільного обліку, зокрема його (їх) огляд, опломбування/розпломбування, ремонт (у тому числі демонтаж, транспортування і монтаж) та періодична повірка засобу вимірювальної техніки здійснюються за рахунок споживача.

24. Виконавець повідомляє споживачу про час та дату контрольного зняття показань засобів вузла (вузлів) розподільного обліку за ___ днів ________________________________________________________________.

                                                      (зазначити спосіб повідомлення)

25. Повірка засобів вимірювальної техніки, які є складовою частиною вузла (вузлів) комерційного обліку, здійснюється відповідно до Порядку подання засобів вимірювальної техніки на періодичну повірку, обслуговування та ремонт, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 8 липня 2015 р. № 474 (Офіційний вісник України, 2015 р., № 55, ст. 1803).

Ціна та порядок оплати послуг, порядок та умови
внесення змін до договору

26. Споживач вносить однією сумою плату виконавцю, яка складається з:

плати за послугу, визначеної відповідно до Правил надання послуги з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 5 липня 2019 р. № 690 (Офіційний вісник України, 2019 р., № 63, ст. 2194), - в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 2 лютого 2022 р. № 85,
та Методики розподілу, що розраховується виходячи з розмірів затверджених уповноваженим органом тарифів на послуги з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення та обсягу спожитих послуг або за нормами споживання, встановленими органом місцевого самоврядування, до встановлення вузла комерційного обліку;

плати за абонентське обслуговування в розмірі:

________________________________________________________ гривень; 

(зазначити розмір плати, визначений виконавцем, але не вище граничного розміру,
 визначеного Кабінетом Міністрів України)

плати за технічне обслуговування та поточний ремонт внутрішньобудинкових систем централізованого водопостачання та централізованого водовідведення в розмірі, що визначається договором між виконавцем та співвласниками від                    20   року.

27. Вартість послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення визначається за обсягом спожитих послуг та встановленими відповідно до законодавства тарифами.

Станом на дату укладення цього договору тариф на послугу з централізованого водопостачання становить _______ гривень за куб. метр, тариф на послугу з централізованого водовідведення становить _________ гривень за __________.

У разі прийняття уповноваженим органом рішення про зміну цін/тарифів на послугу з централізованого водопостачання та/або на послугу з централізованого водовідведення виконавець у строк, що не перевищує 15 днів з дати введення їх у дію, повідомляє про це споживачу з посиланням на рішення відповідного органу.

У разі зміни зазначених тарифів протягом строку дії цього договору новий розмір тарифів застосовується з моменту їх введення в дію без внесення сторонами додаткових змін до цього договору. Виконавець зобов’язаний забезпечити їх оприлюднення на своєму офіційному
веб-сайті.

28. Розрахунковим періодом для оплати обсягу спожитих послуг є календарний місяць.

Плата за абонентське обслуговування та плата за послуги нараховується щомісяця.

Початок і закінчення розрахункового періоду для розрахунку розміру плати за абонентське обслуговування завжди збігаються з початком і закінченням календарного місяця відповідно.

29. Виконавець формує та надає споживачу рахунок на оплату спожитих послуг не пізніше ніж за десять днів до граничного строку внесення плати за спожиті послуги.

Рахунок надається на паперовому носії. На вимогу або за згодою споживача рахунок може надаватися в електронній формі, зокрема за допомогою доступу до електронних систем обліку розрахунків споживачів.

30. Споживач здійснює оплату за цим договором щомісяця не пізніше останнього числа місяця, що настає за розрахунковим періодом, що є граничним строком внесення плати за спожиті послуги.

31. За бажанням споживача оплата послуг може здійснюватися шляхом внесення авансових платежів.

32. Під час здійснення оплати споживач зобов’язаний зазначити розрахунковий період, за який вона здійснюється, та призначення платежу (плата виконавцю, сплата пені, штрафів).

У разі коли споживачем не визначено розрахунковий період або коли за зазначений споживачем період виникла переплата, виконавець має право зарахувати такий платіж (його частину в розмірі переплати) в рахунок заборгованості споживача за минулі розрахункові періоди у разі її наявності (за винятком погашення пені та штрафів, нарахованих споживачеві), а у разі відсутності такої заборгованості - в рахунок майбутніх платежів споживача починаючи з найближчих періодів від дати здійснення платежу.

33. У разі коли споживач вніс плату виконавцю за розрахунковий період не в повному обсязі або більшому, ніж зазначено в рахунку, обсязі, виконавець здійснює зарахування коштів згідно з призначенням платежу, за відсутності призначення платежу - у такому порядку:

в першу чергу - в рахунок плати за послуги;

в другу чергу - в рахунок плати за абонентське обслуговування;

в третю чергу - в рахунок плати за обслуговування, поточний ремонт внутрішньобудинкових систем централізованого водопостачання та централізованого водовідведення багатоквартирного будинку.

34. Споживач не звільняється від оплати послуг, отриманих ним до укладення цього договору.

35. Плата за послуги не нараховується за час перерв, визначених частиною першою статті 16 Закону України “Про житлово-комунальні послуги”.

Права та обов’язки сторін

36. Споживач має право:

1) одержувати своєчасно та належної якості послуги згідно із законодавством та умовами договору;

2) без додаткової оплати одержувати від виконавця інформацію про ціни/тарифи, загальну вартість місячного платежу, структуру цін/тарифів, порядок оплати, норми споживання та порядок надання послуг, а також про їх споживчі властивості;

3) на відшкодування збитків, завданих його майну, шкоди, заподіяної його життю або здоров’ю внаслідок неналежного надання або ненадання послуг та незаконного проникнення в належне йому житло (інший об’єкт нерухомого майна);

4) на усунення протягом строку, встановленого договором або законодавством, виявлених недоліків у наданні послуг;

5) на зменшення у встановленому законодавством порядку розміру плати за послуги у разі їх ненадання, надання не в повному обсязі або неналежної якості;

6) на обрання однієї з моделей організації договірних відносин з виконавцем;

7) на неоплату вартості послуг у разі їх невикористання (за відсутності приладів обліку) за період тимчасової відсутності в житловому приміщенні (іншому об’єкті нерухомого майна) споживача та інших осіб понад
30 календарних днів за умови документального підтвердження відповідно до умов договору;

8) отримувати від виконавця штраф у розмірі, визначеному договором, за перевищення нормативних строків проведення аварійно-відновних робіт;

9) на перевірку кількості та якості послуг у встановленому законодавством порядку;

10) складати та підписувати акти-претензії у зв’язку з порушенням порядку надання послуг, зміною їх споживчих властивостей та перевищенням строків проведення аварійно-відновних робіт;

11) без додаткової оплати отримувати від виконавця або іншої особи, яка здійснює розподіл обсягів послуг, детальний розрахунок розподілу обсягу спожитих послуг;

12) без додаткової оплати отримувати інформацію про проведені виконавцем нарахування (з розподілом за періодами та видами нарахувань) та отримані від споживача платежі;

13) звертатися до суду в разі порушення виконавцем умов договору.

37. Споживач зобов’язаний:

1) раціонально використовувати питну воду, не допускати її витоку із внутрішньобудинкових систем централізованого водопостачання;

2) укладати договір у порядку і випадках, визначених законом (у тому числі з урахуванням рішення співвласників багатоквартирного будинку щодо обраної моделі договірних відносин у багатоквартирному будинку);

3) своєчасно вживати заходів для усунення виявлених неполадок, пов’язаних з отриманням послуг, що виникли з його вини;

4) забезпечувати цілісність обладнання вузлів обліку послуги відповідно до умов договору та не втручатися в їх роботу;

5) за власний рахунок проводити ремонт та заміну санітарно-технічних приладів і пристроїв, обладнання, іншого спільного майна, та відшкодовувати збитки, які виникли з його вини, яка доведена в установленому законом порядку;

6) оплачувати надані послуги за цінами/тарифами, встановленими відповідно до законодавства, а також вносити плату за абонентське обслуговування у строки, встановлені договором;

7) дотримуватися правил безпеки, зокрема пожежної та газової, санітарних норм;

8) допускати у своє житло (інший об’єкт нерухомого майна) виконавця або його представників у порядку, визначеному законом і договором, для ліквідації аварій, усунення неполадок санітарно-технічного та інженерного обладнання, його встановлення і заміни, проведення технічних та профілактичних оглядів і перевірки показань вузлів обліку, що забезпечують індивідуальний облік споживання послуги у квартирі (приміщенні) багатоквартирного будинку;

9) дотримуватися вимог житлового та містобудівного законодавства (не допускати втручання у внутрішньобудинкові системи централізованого водопостачання та централізованого водовідведення, їх переобладнання) під час проведення ремонту чи реконструкції житла (іншого об’єкта нерухомого майна), не допускати порушення законних прав та інтересів інших учасників відносин у сфері житлово-комунальних послуг;

10) забезпечити своєчасну підготовку об’єктів, що перебувають у його власності (користуванні), до експлуатації в осінньо-зимовий період;

11) у разі несвоєчасного здійснення платежів за спожиті послуги сплачувати пеню в розмірах, установлених законом або договором, але не більше розміру, встановленого законом;

12) інформувати протягом місяця виконавця про зміну власника житла (іншого об’єкта нерухомого майна) шляхом надання виконавцю витягу або інформації з Реєстру речових прав на нерухоме майно та про фактичну кількість осіб, які постійно проживають у житлі споживача, у випадках та порядку, передбачених договором;

13) надавати виконавцю або іншій особі, яка здійснює розподіл обсягів спожитих послуг, показання вузлів обліку, що забезпечують індивідуальний облік споживання послуги з централізованого водопостачання та з постачання гарячої води в квартирі (приміщенні) багатоквартирного будинку, в порядку та строки, визначені договором.

38. Виконавець має право:

1) вимагати від споживача дотримання вимог правил експлуатації житлових та нежитлових приміщень у будинку, санітарно-гігієнічних правил і правил пожежної безпеки, нормативно-правових актів у сфері комунальних послуг;

2) вимагати від споживача своєчасного проведення робіт з усунення виявлених неполадок, пов’язаних з отриманням послуг, що виникли з вини споживача, або відшкодування вартості таких робіт;

3) доступу до будівель, приміщень і споруд, у яких встановлено вузли комерційного обліку, для проведення перевірки схоронності таких вузлів обліку та зняття показань засобів вимірювальної техніки у порядку, визначеному законом та умовами договору;

4) доступу до приміщень, в яких встановлено вузли розподільного обліку послуги, за показаннями яких здійснюється її розподіл (у разі, коли виконавець здійснює розподіл обсягів послуг, визначених за допомогою вузла комерційного обліку, між споживачами), у порядку, визначеному законом та умовами договору;

5) доступу до житла, інших об’єктів нерухомого майна споживача для ліквідації аварій, усунення неполадок санітарно-технічного та інженерного обладнання, його встановлення і заміни, проведення технічних та профілактичних оглядів і перевірки показань вузлів обліку, що забезпечують індивідуальний облік споживання послуг у квартирах (приміщеннях) багатоквартирного будинку, в порядку, визначеному законом та умовами договору;

6) звертатися до суду в разі порушення споживачем умов договору;

7) отримувати інформацію від споживача про зміну власника житла (іншого об’єкта нерухомого майна) шляхом надання йому витягу або інформації з Реєстру речових прав на нерухоме майно, фактичну кількість осіб, які постійно проживають у житлі споживача, у випадках та порядку, передбачених договором;

8) створювати системи управління якістю та проводити їх сертифікацію відповідно до національних або міжнародних стандартів акредитованими органами із сертифікації;

9) обмежити (припинити) надання послуг у разі їх неоплати або оплати не в повному обсязі в порядку і строки, встановлені законом та договором, крім випадків, коли якість та/або кількість таких послуг не відповідає умовам договору;

10) на відшкодування збитків у разі виявлення втручання у системи централізованого водопостачання та централізованого водовідведення з боку споживача, які призвели до перебоїв у технологічному процесі постачання послуг, що документально підтверджено та доведено у встановленому законом порядку.

39. Виконавець зобов’язаний:

1) забезпечувати своєчасність надання, безперервність і відповідну якість послуги згідно із законодавством та умовами договору, зокрема шляхом створення системи управління якістю відповідно до національних або міжнародних стандартів;

2) вживати заходів до забезпечення питною водою у разі порушення функціонування систем централізованого водопостачання та централізованого водовідведення (аварійні ситуації);

3) вирішувати питання, пов’язані з порушенням функціонування систем централізованого водопостачання та централізованого водовідведення (аварійні ситуації), відповідно до плану оперативних дій із забезпечення споживачів питною водою у відповідному населеному пункті (районі);

 

4) подавати воду для протипожежних потреб;

5) готувати, укладати та переукладати із споживачем договір відповідно до обраної співвласниками моделі договірних відносин;

6) без додаткової оплати надавати в установленому законодавством порядку необхідну інформацію про ціни/тарифи, загальний розмір місячного платежу, структуру цін/тарифів, норми споживання та порядок надання послуг, їх споживчі властивості, а також іншу інформацію, передбачену законодавством;

7) у міжопалювальний період проводити підготовку об’єктів житлово-комунального господарства до експлуатації в осінньо-зимовий період з урахуванням моделі укладених договорів;

8) розглядати у визначений законодавством строк претензії та скарги споживачів, у визначених законом випадках - управителів і проводити відповідні перерахунки розміру плати за послуги в разі їх ненадання, надання не в повному обсязі, несвоєчасно або неналежної якості, а також в інших випадках, визначених договором;

9) вживати заходів до ліквідації аварій, усунення порушень якості послуг, що сталися з вини виконавця або на об’єктах, що забезпечують надання послуг та перебувають у його власності (користуванні), у строк, встановлений договором, але не більше семи діб;

10) виплачувати споживачу штраф за перевищення встановлених строків проведення аварійно-відновних робіт на об’єктах, що забезпечують надання послуг та перебувають у його власності (користуванні), у розмірі, визначеному договором;

11) своєчасно реагувати на виклики споживачів, підписувати акти-претензії, вести облік вимог (претензій) споживачів у зв’язку з порушенням порядку надання послуг;

12) своєчасно та за власний рахунок проводити роботи з усунення виявлених неполадок, пов’язаних з наданням послуг, що виникли з його вини;

13) здійснювати розподіл загальнобудинкового обсягу послуг між співвласниками багатоквартирного будинку згідно з Методикою розподілу;

14) інформувати споживачів про намір зміни цін/тарифів на послуги відповідно до законодавства;

15) контролювати дотримання установлених міжповірочних інтервалів для засобів вимірювальної техніки;

16) інформувати управителя, уповноважений орган управління об’єднання співвласників багатоквартирного будинку, правління житлово-будівельного кооперативу, з якими укладено відповідний договір, про вихід з ладу, необхідність ремонту, зняття з абонентського обліку вузлів комерційного обліку, а також про настання строку повірки засобів вимірювальної техніки, які є складовою частиною вузла комерційного обліку;

17) протягом п’яти робочих днів надсилати управителю або відповідним виконавцям скарги споживачів щодо надання комунальних послуг у разі, коли вирішення таких питань належить до повноважень управителя або інших виконавців послуг;

18) самостійно протягом місяця, що настає за розрахунковим періодом, здійснювати перерахунок вартості послуг за весь період їх ненадання, надання не в повному обсязі або неналежної якості відповідно до порядку, визначеного Кабінетом Міністрів України, а також сплачувати споживачеві неустойку (штраф) у розмірі 0,01 відсотка середньодобової вартості споживання послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення, визначеної за попередні 12 місяців (якщо попередніх місяців нараховується менш як 12 - за фактичний час споживання послуг), за кожен день ненадання послуг, надання їх не в повному обсязі або неналежної якості (за виключенням нормативних строків проведення аварійно-відновних робіт або періоду, протягом якого відбувалися ліквідація або усунення виявлених неполадок, пов’язаних з отриманням послуг, що виникли з вини споживача).

Відповідальність сторін за порушення договору

40. Сторони несуть відповідальність за невиконання умов цього договору відповідно до цього договору або закону.

41. У разі несвоєчасного здійснення платежів споживач зобов’язаний сплатити пеню в розмірі ________ гривень, але не більше 0,01 відсотка суми боргу за кожний день прострочення. Загальний розмір сплаченої пені не може перевищувати 100 відсотків загальної суми боргу.

Нарахування пені починається з першого робочого дня, що настає за останнім днем граничного строку внесення плати за послугу.

Пеня не нараховується за умови наявності заборгованості держави за надані населенню пільги та житлові субсидії та/або наявності у споживача заборгованості з оплати праці, підтвердженої належним чином.

42. Виконавець має право обмежити (припинити) надання послуг споживачеві у разі непогашення в повному обсязі заборгованості з оплати спожитих послуг.

Виконавець надсилає споживачеві рекомендованим листом (з повідомленням про вручення) та шляхом повідомлення споживачеві через його особистий кабінет або в інший спосіб ________________________________

                                                                                                        (зазначити спосіб повідомлення)

попередження про те, що у разі непогашення ним заборгованості надання послуг може бути обмежене (припинене).

Таке попередження надсилається споживачеві не раніше наступного робочого дня після закінчення граничного строку оплати, визначеного законодавством та/або договором.

Обмеження (припинення) надання послуг здійснюється виконавцем відповідно до частини четвертої статті 26 Закону України “Про житлово-комунальні послуги” протягом 30 днів з дня отримання споживачем попередження від виконавця.

43. Постачання послуг у разі їх обмеження (припинення) відновлюється в повному обсязі протягом наступного дня з дати повного погашення заборгованості за фактично спожиті послуги чи з дати укладення угоди про реструктуризацію такої заборгованості.

Витрати виконавця з обмеження (припинення) надання послуг та з відновлення їх постачання у випадках, передбачених цим пунктом, покладаються на споживача, якому здійснювалося обмеження надання послуг, відповідно до кошторису витрат на відновлення надання послуг, складеного виконавцем.

44. У разі ненадання послуг, надання їх не в повному обсязі або неналежної якості виконавець зобов’язаний самостійно протягом місяця, що настає за розрахунковим періодом, здійснити перерахунок вартості послуг за весь період їх ненадання, надання не в повному обсязі або неналежної якості відповідно до порядку, визначеного Кабінетом Міністрів України, а також сплатити споживачу неустойку (штраф) у розмірі 0,01 відсотка вартості середньодобового споживання послуг, визначеної за попередні 12 місяців (якщо попередніх місяців нараховується менш як 12 - за фактичний час споживання послуг, але не менше 15 днів), за кожен день ненадання послуг, надання їх не в повному обсязі або неналежної якості (за винятком нормативних строків проведення аварійно-відновних робіт або періоду, протягом якого здійснювалися ліквідація або усунення виявлених неполадок, пов’язаних з отриманням послуг, що виникли з вини споживача).

45. Оформлення претензій споживача щодо ненадання послуг, надання їх не в повному обсязі або неналежної якості здійснюється в порядку, визначеному статтею 27 Закону України “Про житлово-комунальні послуги”.

Перевірка відповідності якості надання послуг проводиться відповідно до Порядку проведення перевірки відповідності якості надання деяких комунальних послуг та послуг з управління багатоквартирним будинком параметрам, передбаченим договором про надання відповідних послуг, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
27 грудня 2018 р. № 1145 (Офіційний вісник України, 2019 р., № 4, ст. 133).

 

Виконавець зобов’язаний прибути на виклик споживача для проведення перевірки якості надання послуг у строк _________________, але не пізніше ніж протягом однієї доби з моменту отримання відповідного повідомлення споживача.

46. Виконавець не несе відповідальності за ненадання послуг, надання їх не в повному обсязі або неналежної якості, якщо доведе, що на межі внутрішньобудинкових систем багатоквартирного будинку та інженерно-технічних систем приміщення споживача їх якість відповідала вимогам, встановленим актам законодавства та цим договором.

Виконавець не несе відповідальності за ненадання послуг, надання їх не в повному обсязі або неналежної якості під час перерв, передбачених частиною першою статті 16 Закону України “Про житлово-комунальні послуги”.

Строк дії договору, порядок і умови внесення до нього змін,
продовження строку його дії та розірвання

47. Цей договір набирає чинності з моменту його підписання і діє протягом одного року з дати набрання чинності.

48. Якщо за один місяць до закінчення строку дії цього договору жодна із сторін не повідомить письмово іншій стороні про відмову від договору, цей договір вважається продовженим на черговий однорічний строк.

49. Цей договір може бути розірваний у разі прийняття рішення співвласниками щодо зміни моделі договірних відносин відповідно до статті 14 Закону України “Про житлово-комунальні послуги”.

50. Припинення дії цього договору не звільняє сторони від обов’язку виконання зобов’язань, які на дату такого припинення залишилися невиконаними, зокрема здійснення перерахунку плати за послугу в разі її ненадання, надання не в повному обсязі, несвоєчасно або неналежної якості, здійснення остаточних нарахувань плати за послуги та остаточних розрахунків.

51. У разі зміни даних, зазначених у розділі “Реквізити і підписи сторін” цього договору, сторона письмово повідомляє про це іншій стороні у семиденний строк з дати настання змін.

Прикінцеві положення

52. Цей договір складено у двох примірниках, які мають однакову юридичну силу, по одному для кожної із сторін.

53. Якщо цим договором, законодавством або письмовою домовленістю сторін не передбачено інше, повідомлення, передбачені цим договором, сторони надсилають одна одній засобами зв’язку, зазначеними в розділі “Реквізити і підписи сторін” цього договору.

Реквізити і підписи сторін

Виконавець:

 

Споживач:

Комунальне підприємство 

Великобуялицької сільради  «Сервіс»

 

 

найменування/прізвище, ім’я та
по батькові (за наявності) ________

_______________________________

ідентифікаційний номер
код згідно з ЄДРПОУ 40318637

 

ідентифікаційний номер (код згідно з ЄДРПОУ) _____________________

Юридична адреса: 67242, смт. Петрівка,

вул. Лядова,  б.7

р/р UA853052990000026003034906932

у АО КБ «ПриватБанк»
МФО 305299

контакти для передачі показань вузлів

обліку:номер телефону (067)9357122

адреса електронної пошти:

kp.servis.lyadova@ukr.net

 

Керівник КП «Сервіс»

_________

(підпис)

__________________
(прізвище, ім’я та по батькові
(за наявності)

 

адреса _________________________

_______________________________

номер телефону _________________

адреса електронної пошти ________

_______________________________

абонентський номер споживача ____

_______________________________

(найменування посади)

 

 

__________

(підпис)

________________
(прізвище, ім’я та
по батькові (за наявності)

 

 

 

 

 

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора