Великобуялицька cільська рада
Одеська область Березівський район

Петрівський ЗДО "Сонечко"

          Фото без опису ПОСИЛАННЯ НА САЙТ :  ЗДО "Сонечко"  

Загальні відомості про ЗДО:

Адреса закладу:

67242 Одеська обл., Березівський р-н, смт Петрівка, вул. Лядова 6а

Сторінка ЗДО у Фейсбук (натисніть на текст)

Телефон: +380 (48) 544-83-32

Тип закладу: заклад дошкільної освіти

Мова навчання: українська

Директор: Семашко Ганна Андріївна

 

 

План роботи КЗ "ЗДО (ЯСЛА-САДОК) № 2 " на новий навчальний 

Розробка річного плану роботи закладу дошкільної освіти важливе питання, що стоїть перед педагогами. А оновлення змісту вимагає пошуку найоптимальніших форм організації життєдіяльності дітей.

Основним документом що до організації роботи закладу дошкільної освіти є річний план. Сутність планування полягає у визначенні основних завдань, видів діяльності та заходів, а також термінів виконання.

При плануванні роботи ЗДО треба дотримуватися принципів: науковості, законності, перспективності, послідовності, конкретності, системності, оптимальності, єдиноначальності, гнучкості.

 

Принцип законності:

Він передбачає відповідність та визначених у плані завдань, змісту роботи у сфері освіти з чинним законодавством: Законів України «Про дошкільну освіту», державній Базовій програмі розвитку дитини в дошкільному віці, Програми виховання і навчання дітей від двох до семи років «Дитина». Положенню про ЗДО та іншими нормативно-правовими документами, якими керуються заклади дошкільної освіти.

В своїй діяльності, передбачає глибоке наукове підґрунтя практичної діяльності, та відповідність сучасним вимогам та науковим досягненням.

Принцип послідовності:

Передбачає в собі врахування у діяльності педагогічного колективу всебічних досягнень та недоліків у своїй роботі за попередні роки.

Принцип системності:

План складається із взаємопов’язаних структурних одиниць.

Принцип конкретності:

Мають передбачатися конкретні, та актуальні завдання, розв’язання яких сприятимуть подальшому покращенню, та удосконаленню роботи дошкільного закладу і усуненню її недоліків.

Важливими умовами планування роботи закладу є врахування таких складових:

- типу закладу дошкільної освіти;

- наявності вузьких спеціалістів;

- специфічних особливостей педагогічного колективу;

- умов закладу дошкільної освіти;

- індивідуальних якостей педагогічного колективу.

Принцип оптимальності:

Він тісно пов'язаний з принципами конкретності і передбачає необхідність вибору кращого варіанта засобів реалізації поставлених завдань з кількох альтернативних. Слід пам’ятати, що важливим є не кількість чи незвичайність, а відповідність рівню професійної компетентності керівника і педагогів закладу.

Принцип гнучкості:

План складати так потрібно, щоб можна було вносити корективи, стосовно внутрішніх та зовнішніх змін.

Принцип колегіальності:

Передбачає використання досвіду і знань членів педагогічного колективу.

Принцип єдиноначальність:

Забезпечує розмежування і чітке дотримання повноважень учасників педпроцесу.

Мова освітнього процесу

Згідно із ст.7 ЗУ “Про освіту” та ст. 21 ЗУ “Про забезпечення функціонування української мови як державної” мовою освітнього процесу є державна мова.

Всього у закладі функціонує 5 груп, із них 5 груп із навчанням державною мовою.

      

                         Фото без опису

Навчальні програми за якими здійснюється освітній процес в дошкільному закладі:

Перелік програм, інваріантної складової робочого навчального плану,за якими здійснюється освітній процес у КЗ "ДНЗ № 354" у 2020/2021 навчальному році

№ з/п Назва програми Автор Тип програми Видання Період дошкільного віку Ким та коли затверджена
Освітні програми
1. Дитина. Освітня програма для дітей від 2 до 7 років Науковий керівник Огнев`юк В. О. Комплексна Університет ім. Бориса Грінченка Молодший- старший Лист ІМЗО Від 14.07.2020 №22.1/12-Г-572 Лист МОН Від 23.07.2020 №1/11-4960
Програми для роботи з дітьми, які мають особливі освітні потреби
1. Програма розвитку дітей дошкільного віку із затримкою психічного розвитку від 3 до 7 років «Віконечко» за заг. ред. – Сак Т.В. Програма для роботи з дітьми, які мають особливі освітні потреби Мандрівець Молодший- старший Наказ МОН Від 24.07.2018 №802
2. Логопедичний практикум: подолання фонетико-фонематичного недорозвитку мовлення у дошкільників. Рібцун Ю.В. Навчально-методичний посібник Мандрівець Молодший- старший Лист ІМЗО Від 21.12.2017 № 21.1/12-Г-837

Перелік парціальних програм щодо реалізації варіативної складової робочого навчального плану КЗ «ДНЗ № 354» у 2020/2021 навчальному році

№ з/п Назва програми Автор програми Видавництво та рік видання програми Ким рекомендована до використання (затверджена, схвалена)
1. Україна-моя Батьківщина. Парціальна програма національно-патріотичного виховання дітей дошкільного віку За наук.ред. Рейпольської О.Д., авт. Каплуновська О.М., Кичата І.І., Палець Ю.М. Парціальна Лист ІМЗО від 25.03.2016 № 2.1/12-Г-85
2. Вчимося жити разом. Парціальна програма з розвитку соціальних навичок ефективної взаємодії дітей від 4 до 6-7 років. Піроженко Т.О., Хартман О.Ю. Парціальна Лист ІМЗО від 13.06.2016 № 2.1/12-Г-363
3. Про себе треба знати, про себе треба дбати. Програма з основ здоров’я та безпеки життєдіяльності дітей віком від 3 до 6 років Лохвицька Л. В. Парціальна Лист ІМЗО від 04.12.2018 № 22.1/12-Г-1049

 

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЗАКЛАД

Комунальний заклад "Петрівський заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № 2 "СОНЕЧКО""

Адреса: 67242 Одеська обл., Іванівський р-н, смт Петрівка, вул. Лядова 6а

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора