A A A K K K
для людей із порушенням зору
Великобуялицька cільська рада
Одеська область Березівський район

Великобуялицька сільська рада Березівського району Одеської області

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік/21.10.2022

                                                                              ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від  29 грудня 2018 року № 1209)                                                                                                             ЗАТВЕРДЖЕНО                                                                                                             розпорядження                                                                                                             Великобуялицька сільська рада Березівського району Одеської області                                                                                                             (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)                                                                                                                                                                                                                                       21.10.2022 № 58                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ПАСПОРТ                             бюджетної програми місцевого бюджету на 2022  рік                                                                                                                                                                                         1. 0100000   Великобуялицька сільська рада Березівського району Одеської області   04378416                                                   (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)   (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)                           (код за ЄДРПОУ)                                                                                                                                                                                                             2. 0110000   Великобуялицька сільська рада Березівського району Одеської області   04378416                                                   (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)   (найменування відповідального виконавця)                           (код за ЄДРПОУ)                                                                                                                                                                                                             3. 0117680   7680   0490   Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування   1553000000                               (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)   (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)   (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)   (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)           (код бюджету)                                                                                                                                                                                         4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 6 086,00 гривень, у тому числі загального фонду 6 086,00 гривень та                             спеціального фонду- 0,00 гривень.                                                                                                                                                                                                                                                                           5. Підстави для виконання бюджетної програми                             Конституція України, Закон України від 28.06.1996 №254/96-ВР. Бюджетний кодекс України. Закон України "Про місцеве самоврядування"                                                                                                                                                                                         6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми                             № з/п Ціль державної політики                             1 Забезпечення розвитку інфраструктури території                                                                                                                                                                                         7. Мета бюджетної програми                             мета відсутня                                                                                                                                                                                         8. Завдання бюджетної програми                             № з/п Завдання                             1   Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування                                                                                                                                                                                         9. Напрями використання бюджетних коштів                                                     гривень                                                     № з/п Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього                                                                                                         1 2 3 4 5                                                     1  Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування 6 086,00 0,00 6 086,00                                                       УСЬОГО 6 086,00 0,00 6 086,00                                                                                                                                                                                                                 10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми                             гривень                                                       № з/п Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього                                                                                                             1 2 3 4 5                                                         Усього     0,00                                                                                                                                                                                                                   11. Результативні показники бюджетної програми                             № з/п Показники Одиниця виміру Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього                             1 2 3 4 5 6 7                             0 затрат                                       0 Обсяг видатків на сплату членських внесків грн. кошторис 6 086,00 0,00 6 086,00                             0 продукту                                       0 Населення міста од. Статистичні данні 6 200,00 0,00 6 200,00                             0 ефективності                                       0 Середні витрати на одного мешканця міста грн. розрахунок 1,00 0,00 1,00                             0 якості                                       0 Відсоток охоплення інтересів громади відс. розрахунок 100,00 0,00 100,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     В.о.сільського голови     Євдокія ДУЧЕВА                                                                                   (підпис)   (ініціали/ініціал, прізвище)                                       ПОГОДЖЕНО:                                                                                                                                                 Фінансовий відділ Великобуялицької сільської ради                                                                   (Назва місцевого фінансового органу)                                                                                                                                                                                                                               Начальник відділу     Наталя ЯЦИКІВА                                                                                   (підпис)   (ініціали/ініціал, прізвище)                                       21.10.2022                                                                                                                                             (Дата погодження)                                                                                                                                             М.П.                                                                                                                                                        

14:36 31.10.2022

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік/15.06.2022

                                                                              ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від  29 грудня 2018 року № 1209)                                                                                                             ЗАТВЕРДЖЕНО                                                                                                             розпорядження                                                                                                             Великобуялицька сільська рада Березівського району Одеської області                                                                                                             (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)                                                                                                                                                                                                                                       15.06.2022 № 31                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ПАСПОРТ                             бюджетної програми місцевого бюджету на 2022  рік                                                                                                                                                                                         1. 0100000   Великобуялицька сільська рада Березівського району Одеської області   04378416                                                   (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)   (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)                           (код за ЄДРПОУ)                                                                                                                                                                                                             2. 0110000   Великобуялицька сільська рада Березівського району Одеської області   04378416                                                   (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)   (найменування відповідального виконавця)                           (код за ЄДРПОУ)                                                                                                                                                                                                             3. 0113035   3035   1070   Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті   1553000000                               (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)   (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)   (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)   (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)           (код бюджету)                                                                                                                                                                                         4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 50 000,00 гривень, у тому числі загального фонду 50 000,00 гривень та                             спеціального фонду- 0,00 гривень.                                                                                                                                                                                                                                                                           5. Підстави для виконання бюджетної програми                             Конституція України, Закон України "Про місцеве самоврядування"., Бюджетний кодекс України                                                                                                                                                                                         6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми                             № з/п Ціль державної політики                             1 Надання компенсацій за пільговий проїзд окремих категорій громадян                                                                                                                                                                                         7. Мета бюджетної програми                             Забезпечення надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв’язку, проїзду, санаторно-курортного лікування, ремонту будинків і квартир, безоплатного поховання і спорудження на могилі надгробка, компенсації витрат на автомобільне паливо                                                                                                                                                                                         8. Завдання бюджетної програми                             № з/п Завдання                             1 Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті                                                                                                                                                                                         9. Напрями використання бюджетних коштів                                                     гривень                                                     № з/п Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього                                                                                                         1 2 3 4 5                                                     1 Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті 50 000,00 0,00 50 000,00                                                       УСЬОГО 50 000,00 0,00 50 000,00                                                                                                                                                                                                                 10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми                             гривень                                                       № з/п Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього                                                                                                             1 2 3 4 5                                                         Усього     0,00                                                                                                                                                                                                                   11. Результативні показники бюджетної програми                             № з/п Показники Одиниця виміру Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього                             1 2 3 4 5 6 7                             0 продукту                                       0 кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд залізничним транспортом осіб   100,00 0,00 100,00                             0 ефективності                                       0 середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд залізничним транспортом грн.   500,00 0,00 500,00                             0 якості                                       0 питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих відс.   100,00 0,00 100,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     сільській голова     Ілля РАДОСЛАВОВ                                                                                   (підпис)   (ініціали/ініціал, прізвище)                                       ПОГОДЖЕНО:                                                                                                                                                 Фінансовий відділ Великобуялицької сільської ради                                                                   (Назва місцевого фінансового органу)                                                                                                                                                                                                                               Начальник відділу     Наталя ЯЦИКІВА                                                                                   (підпис)   (ініціали/ініціал, прізвище)                                       15.06.2022                                                                                                                                             (Дата погодження)                                                                                                                                             М.П.                                                                                                                                                        

14:31 31.10.2022

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік/23.06.2022

                                                                              ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від  29 грудня 2018 року № 1209)                                                                                                             ЗАТВЕРДЖЕНО                                                                                                             розпорядження                                                                                                             Великобуялицька сільська рада Березівського району Одеської області                                                                                                             (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)                                                                                                                                                                                                                                       23.06.2022 № 33                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ПАСПОРТ                             бюджетної програми місцевого бюджету на 2022  рік                                                                                                                                                                                         1. 0100000   Великобуялицька сільська рада Березівського району Одеської області   04378416                                                   (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)   (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)                           (код за ЄДРПОУ)                                                                                                                                                                                                             2. 0110000   Великобуялицька сільська рада Березівського району Одеської області   04378416                                                   (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)   (найменування відповідального виконавця)                           (код за ЄДРПОУ)                                                                                                                                                                                                             3. 0116030   6030   0620   Організація благоустрою населених пунктів   1553000000                               (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)   (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)   (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)   (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)           (код бюджету)                                                                                                                                                                                         4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 5 636 720,00 гривень, у тому числі загального фонду 3 505 200,00 гривень та                             спеціального фонду- 2 131 520,00 гривень.                                                                                                                                                                                                                                                                           5. Підстави для виконання бюджетної програми                             Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Наказ фінансового відділу "Про затвердження інструкції з підготовки бюджетних запитів за програмно-цільовим методом на 2022 рік та прогнозу бюджету на наступні за плановим два бюджетні періоди" №10 від 29.06.2021 року,наказ №365від 23.06.2021р."Про затвердження методічних рекомендацій що до здійснення підготовки пропозіцій до прогнозу місцевого бюджету", лист Мінфіну № 05110-14-6/25339 від 12.08.2021 "Про складання проєктів місцевих бюджетів на 2022 рік", Наказ МФУ " Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014р. №836, Наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 № 945 «Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів»                                                                                                                                                                                         6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми                             № з/п Ціль державної політики                             1 Організація благоустрою населених пунктів, утримання об`єктів благоустрію в належному стані                                                                                                                                                                                         7. Мета бюджетної програми                             Підвищення рівня благоустрою міста                                                                                                                                                                                         8. Завдання бюджетної програми                             № з/п Завдання                             1 Забезпечення утримання в належному технічному стані вуличного освітлення населених пунктів,та санітарного стану .                             2 Забезпечення підтримки комунальних підприємств для утримання та експлуатації житлового фонду                                                                                                                                                                                         9. Напрями використання бюджетних коштів                                                     гривень                                                     № з/п Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього                                                                                                         1 2 3 4 5                                                     1 Організація благоустрію населених пунктів 956 200,00 0,00 956 200,00                                                     2 Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 925 000,00 0,00 925 000,00                                                     3 Забезпечення сплати екологічного податку 116 000,00 0,00 116 000,00                                                     4 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар (бензин та диз.паливо) 178 000,00 73 860,00 251 860,00                                                     5 поточний ремонт доріг 500 000,00 0,00 500 000,00                                                     6 підсипка доріг 700 000,00 0,00 700 000,00                                                     7 техогляд трактору 30 000,00 0,00 30 000,00                                                     8 ремонт споруд цивільного захисту (укриття, бомбосховищ) 50 000,00 0,00 50 000,00                                                     9 послуги прибирання сміттєсвалища та кладовища 50 000,00 0,00 50 000,00                                                     10 капітальний ремонт доріг 0,00 2 057 660,00 2 057 660,00                                                       УСЬОГО 3 505 200,00 2 131 520,00 5 636 720,00                                                                                                                                                                                                                 10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми                             гривень                                                       № з/п Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього                                                                                                             1 2 3 4 5                                                         Усього     0,00                                                                                                                                                                                                                   11. Результативні показники бюджетної програми                             № з/п Показники Одиниця виміру Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього                             1 2 3 4 5 6 7                             0 затрат                                       0 площа міських автошляхів та споруд на них, які потребують поточного ремонту тис.кв.м аналітичні дані 2,28 0,00 2,28                             0 витрати на поточний ремонт дорожнього покриття грн. кошторис 1 200 000,00 0,00 1 200 000,00                             1 ктримання працівників по благоустрію сіл громади тис.грн. кошторис 783 800,00 0,00 783 800,00                             2 витрати нга оплату послуг тис.грн. звітність 130 000,00 0,00 130 000,00                             3 витрати на оплату енергоносіїв тис.грн. звітність 925 000,00 0,00 925 000,00                             6 витрати на придбання предметів,матеріалів і інвентарю для забезпечення благоустрію сіл громади тис.грн. звіти 100 000,00 0,00 100 000,00                             0 продукту                                       0 площа міських шляхів, на яких планується провести поточний ремонт тис.кв.м аналітичні дані 3,50 0,00 3,50                             0 площа кладовищ, благоустрій яких планується здійснювати га. розрахунок 8,85 0,00 8,85                             4 кількість сміттесвалищ за які потрібно сплатити податок од. розрахунок 2,00 0,00 2,00                             5 кількість одиниць які планується(предметів,матеріалів,інвентарю) придбати шт. розрахунок 2 900,00 0,00 2 900,00                             7 кількість щтатних одиниць,всего од. розрахунок 7,00 0,00 7,00                             8 кількість послуг які необхідно здійснити шт. аналітичні дані 17,00 0,00 17,00                             0 ефективності                                       0 середня вартість поточного ремонту 1 кв. м міських шляхів тис.грн. аналітичні дані 343,00 0,00 343,00                             0 середньорічні витрати на благоустрій 1 га кладовища тис.грн. розрахунок 11,30 0,00 11,30                             0 середній розміз податку за 1 сміттєзвалище грн. розрахунок 58 000,00 0,00 58 000,00                             0 середні витрати на утримання працівників по благоустрою сіл громади грн. розрахунок 112 000,00 0,00 112 000,00                             0 якості                                       0 питома вага площі міських доріг та споруд на них, що зазнала поточний ремонт до площі, що потребувала поточного ремонту відс. розрахунок 100,00 0,00 100,00                             0 питома вага площі кладовищ, благоустрій яких планується здійснювати, у загальній площі кладовищ відс. розрахунок 100,00 0,00 100,00                             0 Забезпечення своєчасної сплати податку відс. аналітичні дані 100,00 0,00 100,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     сільській голова     Ілля РАДОСЛАВОВ                                                                                   (підпис)   (ініціали/ініціал, прізвище)                                       ПОГОДЖЕНО:                                                                                                                                                 Фінансовий відділ Великобуялицької сільської ради                                                                   (Назва місцевого фінансового органу)                                                                                                                                                                                                                               Начальник відділу     Наталя ЯЦИКІВА                                                                                   (підпис)   (ініціали/ініціал, прізвище)                                       23.06.2022                                                                                                                                             (Дата погодження)                                                                                                                                             М.П.                                                                                                                                                        

14:30 31.10.2022

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік/27.04.2022

                                                                              ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від  29 грудня 2018 року № 1209)                                                                                                             ЗАТВЕРДЖЕНО                                                                                                             розпорядження                                                                                                             Великобуялицька сільська рада Березівського району Одеської області                                                                                                             (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)                                                                                                                                                                                                                                       27.04.2022 № 21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ПАСПОРТ                             бюджетної програми місцевого бюджету на 2022  рік                                                                                                                                                                                         1. 0100000   Великобуялицька сільська рада Березівського району Одеської області   04378416                                                   (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)   (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)                           (код за ЄДРПОУ)                                                                                                                                                                                                             2. 0110000   Великобуялицька сільська рада Березівського району Одеської області   04378416                                                   (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)   (найменування відповідального виконавця)                           (код за ЄДРПОУ)                                                                                                                                                                                                             3. 0118340   8340   0540   Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів   1553000000                               (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)   (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)   (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)   (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)           (код бюджету)                                                                                                                                                                                         4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 35 000,00 гривень, у тому числі загального фонду 0,00 гривень та                             спеціального фонду- 35 000,00 гривень.                                                                                                                                                                                                                                                                           5. Підстави для виконання бюджетної програми                             Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Наказ фінансового відділу "Про затвердження інструкції з підготовки бюджетних запитів за програмно-цільовим методом на 2022 рік та прогнозу бюджету на наступні за плановим два бюджетні періоди" №10 від 29.06.2021 року,наказ №365від 23.06.2021р."Про затвердження методічних рекомендацій що до здійснення підготовки пропозіцій до прогнозу місцевого бюджету", лист Мінфіну № 05110-14-6/25339 від 12.08.2021 "Про складання проєктів місцевих бюджетів на 2022 рік", Наказ МФУ " Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014р. №836, Наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 № 945 «Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів»                                                                                                                                                                                         6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми                             № з/п Ціль державної політики                             1 Здійснення природоохоронних заходів                                                                                                                                                                                         7. Мета бюджетної програми                             Озеленення території сільської ради                                                                                                                                                                                         8. Завдання бюджетної програми                             № з/п Завдання                             1 Забезпечення озеленення території сільської ради                                                                                                                                                                                         9. Напрями використання бюджетних коштів                                                     гривень                                                     № з/п Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього                                                                                                         1 2 3 4 5                                                     1 Забеспечення озеленення території сільської ради 0,00 35 000,00 35 000,00                                                       УСЬОГО 0,00 35 000,00 35 000,00                                                                                                                                                                                                                 10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми                             гривень                                                       № з/п Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього                                                                                                             1 2 3 4 5                                                         Усього     0,00                                                                                                                                                                                                                   11. Результативні показники бюджетної програми                             № з/п Показники Одиниця виміру Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього                             1 2 3 4 5 6 7                             0 затрат                                       0 витрати на придбання сажанців грн. внутрішній облік 0,00 35 000,00 35 000,00                             0 продукту                                       0 кількість сажанців шт. розрахунок 0,00 54,00 54,00                             0 ефективності                                       0 середні витрати на придбання 1 сажанця грн. розрахунок 0,00 648,15 648,15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     сільській голова     Ілля РАДОСЛАВОВ                                                                                   (підпис)   (ініціали/ініціал, прізвище)                                       ПОГОДЖЕНО:                                                                                                                                                 Фінансовий відділ Великобуялицької сільської ради                                                                   (Назва місцевого фінансового органу)                                                                                                                                                                                                                               Начальник відділу     Наталя ЯЦИКІВА                                                                                   (підпис)   (ініціали/ініціал, прізвище)                                       27.04.2022                                                                                                                                             (Дата погодження)                                                                                                                                             М.П.                                                                                                                                                        

14:26 31.10.2022

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік/21.03.2022

                                                                              ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від  29 грудня 2018 року № 1209)                                                                                                             ЗАТВЕРДЖЕНО                                                                                                             розпорядження                                                                                                             Великобуялицька сільська рада Березівського району Одеської області                                                                                                             (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)                                                                                                                                                                                                                                       21.03.2022 № 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ПАСПОРТ                             бюджетної програми місцевого бюджету на 2022  рік                                                                                                                                                                                         1. 0100000   Великобуялицька сільська рада Березівського району Одеської області   04378416                                                   (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)   (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)                           (код за ЄДРПОУ)                                                                                                                                                                                                             2. 0110000   Великобуялицька сільська рада Березівського району Одеської області   04378416                                                   (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)   (найменування відповідального виконавця)                           (код за ЄДРПОУ)                                                                                                                                                                                                             3. 0118210   8210   0380   Муніципальні формування з охорони громадського порядку   1553000000                               (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)   (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)   (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)   (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)           (код бюджету)                                                                                                                                                                                         4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 50 000,00 гривень, у тому числі загального фонду 50 000,00 гривень та                             спеціального фонду- 0,00 гривень.                                                                                                                                                                                                                                                                           5. Підстави для виконання бюджетної програми                             Конституція України від 28.06.1996 р. № 254к/96-ВР ( зі змінами та доповненнями);    ,Закон України " Про державний бюджет України на 2022 рік"  , Бюджетний кодекс України  від 08.07.2010 р. № 2456-17( зі змінами та доповненнями); Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 р. № 280/97-ВР (зі змінами та доповненнями); Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 " Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів, Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 року №793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» ( зі змінами та доповненнями),наказ Мінфіну від 27.07.2011р. №945 «Про затвердження примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів».                                                                                                                                                                                         6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми                             № з/п Ціль державної політики                                                                                                                                                                                                                         7. Мета бюджетної програми                             Забезпечення діяльності муніципальних формувань з охорони громадського порядку                                                                                                                                                                                         8. Завдання бюджетної програми                             № з/п Завдання                                                                                                                                                                                                                         9. Напрями використання бюджетних коштів                                                     гривень                                                     № з/п Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього                                                                                                         1 2 3 4 5                                                     1 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 20 000,00 0,00 20 000,00                                                     2 придбання медикоментів для самооборони громади 30 000,00 0,00 30 000,00                                                       УСЬОГО 50 000,00 0,00 50 000,00                                                                                                                                                                                                                 10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми                             гривень                                                       № з/п Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього                                                                                                             1 2 3 4 5                                                         Усього     0,00                                                                                                                                                                                                                   11. Результативні показники бюджетної програми                             № з/п Показники Одиниця виміру Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього                             1 2 3 4 5 6 7                             0 затрат                                       0 обсяг видатків на паливо -мастильні матеріали, грн. кошторис 10 000,00 0,00 10 000,00                             0 обсях пвидатків на придбання ліхтарів грн. кошторис 10 000,00 0,00 10 000,00                             0 обсяг видатків на придбання медикикаментів грн. кошторис 30 000,00 0,00 30 000,00                             0 продукту                                       0 кількість палдиво-мастильних матеріалів літр аналітичні дані 200,00 0,00 200,00                             0 кількість придбаних ліхтарів шт. аналітичні дані 20,00 0,00 20,00                             0 якості                                       0 забезпеченість паливо - мастильними матеріалами та метеріально -технічною базою відс. аналітичні дані 100,00 0,00 100,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     сільській голова     Ілля РАДОСЛАВОВ                                                                                   (підпис)   (ініціали/ініціал, прізвище)                                       ПОГОДЖЕНО:                                                                                                                                                 Фінансовий відділ Великобуялицької сільської ради                                                                   (Назва місцевого фінансового органу)                                                                                                                                                                                                                               Начальник відділу     Наталя ЯЦИКІВА                                                                                   (підпис)   (ініціали/ініціал, прізвище)                                       21.03.2022                                                                                                                                             (Дата погодження)                                                                                                                                             М.П.                                                                                                                                                        

14:23 31.10.2022

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік/12.09.2022

                                                                                ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від  29 грудня 2018 року № 1209)                                                                                                             ЗАТВЕРДЖЕНО                                                                                                             розпорядження                                                                                                             Великобуялицька сільська рада Березівського району Одеської області                                                                                                             (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)                                                                                                                                                                                                                                       12.09.2022 № 42                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ПАСПОРТ                             бюджетної програми місцевого бюджету на 2022  рік                                                                                                                                                                                         1. 0100000   Великобуялицька сільська рада Березівського району Одеської області   04378416                                                   (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)   (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)                           (код за ЄДРПОУ)                                                                                                                                                                                                             2. 0110000   Великобуялицька сільська рада Березівського району Одеської області   04378416                                                   (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)   (найменування відповідального виконавця)                           (код за ЄДРПОУ)                                                                                                                                                                                                             3. 0118240   8240   0380   Заходи та роботи з територіальної оборони   1553000000                               (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)   (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)   (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)   (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)           (код бюджету)                                                                                                                                                                                         4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 1 260 215,00 гривень, у тому числі загального фонду 1 260 215,00 гривень та                             спеціального фонду- 0,00 гривень.                                                                                                                                                                                                                                                                           5. Підстави для виконання бюджетної програми                             Наказ МФУ від 30.09.2016 р. № 860 "Про внесення змін до Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання" Наказ Міністерства фінансів України  від 27.07.2011р. № 945  "Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів" Рішення ісполкома №33 від 28.04.2022 р                                                                                                                                                                                         6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми                             № з/п Ціль державної політики                             1 Захист суверенітету і незалежності держави, охорони важливих об'єктів і комунікацій, органів державної влади, території і населення громади, боротьби з диверсійними та іншими незаконно створеними озброєними формуваннями                                                                                                                                                                                         7. Мета бюджетної програми                             'Удосконалення системи управління та матеріально-технічного забезпечення пункту управління оперативної групи територіальної оборони на території територіальної громади                                                                                                                                                                                         8. Завдання бюджетної програми                             № з/п Завдання                             1 Підтримання у постійній готовності до використання системи пункту управління на території територіальної громади                                                                                                                                                                                         9. Напрями використання бюджетних коштів                                                     гривень                                                     № з/п Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього                                                                                                         1 2 3 4 5                                                     1 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 1 060 215,00 0,00 1 060 215,00                                                     2 Оплата послуг (крім комунальних) 200 000,00 0,00 200 000,00                                                       УСЬОГО 1 260 215,00 0,00 1 260 215,00                                                                                                                                                                                                                 10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми                             гривень                                                       № з/п Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього                                                                                                             1 2 3 4 5                                                         Усього     0,00                                                                                                                                                                                                                   11. Результативні показники бюджетної програми                             № з/п Показники Одиниця виміру Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього                             1 2 3 4 5 6 7                             0 затрат                                       0 Придбання Дизельного палива грн. кошторис 125 000,00 0,00 125 000,00                             0 придбання будівельних матеріалів грн. кошторис 935 215,00 0,00 935 215,00                             0 продукту                                       0 кількість дизельного палива літр внутрішній облік 2 500,00 0,00 2 500,00                             0 кількість будівельних матеріалів , яке плануєтся придбати шт. внутрішній облік 2 000,00 0,00 2 000,00                             0 ефективності                                       0 середня вартість одного літр. грн. внутрішній облік 50,00 0,00 50,00                             0 середні витрати на придбання будівельних матеріалів грн. внутрішній облік 687,50 0,00 687,50                             0 якості                                       0 відсоток освоєння коштів дизпалива відс. розрахунок 100,00 0,00 100,00                             0 відсоток придбаного матеріалу відс. розрахунок 100,00 0,00 100,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     сільській голова     Ілля РАДОСЛАВОВ                                                                                   (підпис)   (ініціали/ініціал, прізвище)                                       ПОГОДЖЕНО:                                                                                                                                                 Фінансовий відділ Великобуялицької сільської ради                                                                   (Назва місцевого фінансового органу)                                                                                                                                                                                                                               Начальник відділу     Наталя ЯЦИКІВА                                                                                   (підпис)   (ініціали/ініціал, прізвище)                                       12.09.2022                                                                                                                                             (Дата погодження)                                                                                                                                             М.П.                                                                                                                                                        

14:21 31.10.2022

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

                                                                              ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від  29 грудня 2018 року № 1209)                                                                                                             ЗАТВЕРДЖЕНО                                                                                                             розпорядження                                                                                                             Великобуялицька сільська рада Березівського району Одеської області                                                                                                             (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)                                                                                                                                                                                                                                       23.08.2022 № 40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ПАСПОРТ                             бюджетної програми місцевого бюджету на 2022  рік                                                                                                                                                                                         1. 0100000   Великобуялицька сільська рада Березівського району Одеської області   04378416                                                   (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)   (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)                           (код за ЄДРПОУ)                                                                                                                                                                                                             2. 0110000   Великобуялицька сільська рада Березівського району Одеської області   04378416                                                   (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)   (найменування відповідального виконавця)                           (код за ЄДРПОУ)                                                                                                                                                                                                             3. 0110150   0150   0111   Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад   1553000000                               (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)   (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)   (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)   (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)           (код бюджету)                                                                                                                                                                                         4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 6 670 818,00 гривень, у тому числі загального фонду 6 663 718,00 гривень та                             спеціального фонду- 7 100,00 гривень.                                                                                                                                                                                                                                                                           5. Підстави для виконання бюджетної програми                             Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Наказ фінансового відділу "Про затвердження інструкції з підготовки бюджетних запитів за програмно-цільовим методом на 2022 рік та прогнозу бюджету на наступні за плановим два бюджетні періоди" №10 від 29.06.2021 року,наказ №365від 23.06.2021р."Про затвердження методічних рекомендацій що до здійснення підготовки пропозіцій до прогнозу місцевого бюджету", лист Мінфіну № 05110-14-6/25339 від 12.08.2021 "Про складання проєктів місцевих бюджетів на 2022 рік", Наказ МФУ " Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014р. №836, Наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 № 945 «Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів» , Наказ Міністерства фінансів України від 27.09.2012 року № 1035 «Про внесення змін до Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Державне управління», наказ МФУ від 20.09.2017р. №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів"                                                                                                                                                                                         6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми                             № з/п Ціль державної політики                             1 Здійснення виконавчими органами наданих законодавством повноважень у сфері місцевого самоврядування                                                                                                                                                                                         7. Мета бюджетної програми                             Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності сільської ради                                                                                                                                                                                         8. Завдання бюджетної програми                             № з/п Завдання                             1 Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень                             2 Здійснення виконавчими органами Автономної Республіки Крим наданих законодавством повноважень у відповідній сфері                                                                                                                                                                                         9. Напрями використання бюджетних коштів                                                     гривень                                                     № з/п Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього                                                                                                         1 2 3 4 5                                                     1 Забезпечення належного функціонування апарату ради та її виконавчого комітету 6 162 629,00 0,00 6 162 629,00                                                     2 Оплата послуг (крім комунальних) 37 069,00 0,00 37 069,00                                                     3 Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 232 000,00 0,00 232 000,00                                                     4 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 210 000,00 7 100,00 217 100,00                                                     5 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм ( навчання по електробезпеці) 920,00 0,00 920,00                                                     6 Інші поточні видатки (податок на нерухоме майно) 6 100,00 0,00 6 100,00                                                       УСЬОГО 6 648 718,00 7 100,00 6 655 818,00                                                                                                                                                                                                                 10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми                             гривень                                                       № з/п Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього                                                                                                             1 2 3 4 5                                                         Усього     0,00                                                                                                                                                                                                                   11. Результативні показники бюджетної програми                             № з/п Показники Одиниця виміру Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього                             1 2 3 4 5 6 7                             0 затрат                                       0 придбання бензину тис.грн. кошторис 150 000,00 0,00 150 000,00                             1 кількість штатних одиниць од. штатний розпис 29,00 0,00 29,00                             0 продукту                                       0 кількість одиніць придбаного бензину од. договір, рахунок 3 947,00 0,00 3 947,00                             2 кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг од. внутрішній облік 620,00 0,00 620,00                             3 кількість прийнятих нормативно-правових актів од. внутрішній облік 442,00 0,00 442,00                             0 ефективності                                       0 Середні видатки на придбання одиниці обладнання грн. розрахунок 0,00 0,00 0,00                             4 кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника од. внутрішній облік 15,00 0,00 15,00                             5 кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника од. внутрішній облік 105,00 0,00 105,00                             6 витрати на утримання однієї штатної одиниці тис.грн. кошторис 212 504,00 0,00 212 504,00                             0 якості                                       0 Забезпеченість обладнанням відс.   100,00 0,00 100,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     сільській голова     Ілля РАДОСЛАВОВ                                                                                   (підпис)   (ініціали/ініціал, прізвище)                                       ПОГОДЖЕНО:                                                                                                                                                 Фінансовий відділ Великобуялицької сільської ради                                                                   (Назва місцевого фінансового органу)                                                                                                                                                                                                                               Начальник відділу     Наталя ЯЦИКІВА                                                                                   (підпис)   (ініціали/ініціал, прізвище)                                       23.08.2022                                                                                                                                             (Дата погодження)                                                                                                                                             М.П.                                                                                                                                                                                                                                                                     

14:12 31.10.2022

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора