A A A K K K
для людей із порушенням зору
Великобуялицька cільська рада
Одеська область Березівський район

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік/21.10.2022

Дата: 31.10.2022 14:36
Кількість переглядів: 103

                                                                              ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від  29 грудня 2018 року № 1209)
                           
                                                                                ЗАТВЕРДЖЕНО                            
                                                                                розпорядження                            
                                                                                Великобуялицька сільська рада Березівського району Одеської області                            
                                                                                (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)                            
                                                                                                                         
                                                                                21.10.2022 58                                        
                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                           
ПАСПОРТ                            
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022  рік                            
                                                                                                                                                           
1. 0100000   Великобуялицька сільська рада Березівського району Одеської області   04378416                                                
  (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)   (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)                           (код за ЄДРПОУ)                                                
                                                                                                                                                           
2. 0110000   Великобуялицька сільська рада Березівського району Одеської області   04378416                                                
  (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)   (найменування відповідального виконавця)                           (код за ЄДРПОУ)                                                
                                                                                                                                                           
3. 0117680   7680   0490   Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування   1553000000                            
  (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)   (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)   (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)   (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)           (код бюджету)                            
                                                                                                                                                           
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 6 086,00 гривень, у тому числі загального фонду 6 086,00 гривень та                            
спеціального фонду- 0,00 гривень.                                                                                                              
                                                                                                                                                           
5. Підстави для виконання бюджетної програми                            
Конституція України, Закон України від 28.06.1996 №254/96-ВР. Бюджетний кодекс України. Закон України "Про місцеве самоврядування"                            
                                                                                                                                                           
6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми                            
№ з/п Ціль державної політики                            
1 Забезпечення розвитку інфраструктури території                            
                                                                                                                                                           
7. Мета бюджетної програми                            
мета відсутня                            
                                                                                                                                                           
8. Завдання бюджетної програми                            
№ з/п Завдання                            
1   Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування                            
                                                                                                                                                           
9. Напрями використання бюджетних коштів                                                    
гривень                                                    
№ з/п Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього                                                    
                                                   
1 2 3 4 5                                                    
1  Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування 6 086,00 0,00 6 086,00                                                    
  УСЬОГО 6 086,00 0,00 6 086,00                                                    
                                                                                                                                                           
10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми                            
гривень                                                      
№ з/п Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього                                                      
                                                     
1 2 3 4 5                                                      
  Усього     0,00                                                      
                                                                                                                                                           
11. Результативні показники бюджетної програми                            
№ з/п Показники Одиниця виміру Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього                            
1 2 3 4 5 6 7                            
0 затрат                                      
0 Обсяг видатків на сплату членських внесків грн. кошторис 6 086,00 0,00 6 086,00                            
0 продукту                                      
0 Населення міста од. Статистичні данні 6 200,00 0,00 6 200,00                            
0 ефективності                                      
0 Середні витрати на одного мешканця міста грн. розрахунок 1,00 0,00 1,00                            
0 якості                                      
0 Відсоток охоплення інтересів громади відс. розрахунок 100,00 0,00 100,00                            
                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                           
В.о.сільського голови     Євдокія ДУЧЕВА                                      
                                            (підпис)   (ініціали/ініціал, прізвище)                                      
ПОГОДЖЕНО:                                                                                                                                                
Фінансовий відділ Великобуялицької сільської ради                                                                  
(Назва місцевого фінансового органу)                                                                  
                                                                                                                                                           
Начальник відділу     Наталя ЯЦИКІВА                                      
                                            (підпис)   (ініціали/ініціал, прізвище)                                      
21.10.2022                                                                                                                                            
(Дата погодження)                                                                                                                                            
М.П.                                                                                                                                                        

« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора