A A A K K K
для людей із порушенням зору
Великобуялицька cільська рада
Одеська область Березівський район

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік/23.06.2022

Дата: 31.10.2022 14:30
Кількість переглядів: 99

                                                                              ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від  29 грудня 2018 року № 1209)
                           
                                                                                ЗАТВЕРДЖЕНО                            
                                                                                розпорядження                            
                                                                                Великобуялицька сільська рада Березівського району Одеської області                            
                                                                                (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)                            
                                                                                                                         
                                                                                23.06.2022 33                                        
                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                           
ПАСПОРТ                            
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022  рік                            
                                                                                                                                                           
1. 0100000   Великобуялицька сільська рада Березівського району Одеської області   04378416                                                
  (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)   (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)                           (код за ЄДРПОУ)                                                
                                                                                                                                                           
2. 0110000   Великобуялицька сільська рада Березівського району Одеської області   04378416                                                
  (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)   (найменування відповідального виконавця)                           (код за ЄДРПОУ)                                                
                                                                                                                                                           
3. 0116030   6030   0620   Організація благоустрою населених пунктів   1553000000                            
  (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)   (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)   (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)   (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)           (код бюджету)                            
                                                                                                                                                           
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 5 636 720,00 гривень, у тому числі загального фонду 3 505 200,00 гривень та                            
спеціального фонду- 2 131 520,00 гривень.                                                                                                              
                                                                                                                                                           
5. Підстави для виконання бюджетної програми                            
Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Наказ фінансового відділу "Про затвердження інструкції з підготовки бюджетних запитів за програмно-цільовим методом на 2022 рік та прогнозу бюджету на наступні за плановим два бюджетні періоди" №10 від 29.06.2021 року,наказ №365від 23.06.2021р."Про затвердження методічних рекомендацій що до здійснення підготовки пропозіцій до прогнозу місцевого бюджету", лист Мінфіну № 05110-14-6/25339 від 12.08.2021 "Про складання проєктів місцевих бюджетів на 2022 рік", Наказ МФУ " Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014р. №836, Наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 № 945 «Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів»                            
                                                                                                                                                           
6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми                            
№ з/п Ціль державної політики                            
1 Організація благоустрою населених пунктів, утримання об`єктів благоустрію в належному стані                            
                                                                                                                                                           
7. Мета бюджетної програми                            
Підвищення рівня благоустрою міста                            
                                                                                                                                                           
8. Завдання бюджетної програми                            
№ з/п Завдання                            
1 Забезпечення утримання в належному технічному стані вуличного освітлення населених пунктів,та санітарного стану .                            
2 Забезпечення підтримки комунальних підприємств для утримання та експлуатації житлового фонду                            
                                                                                                                                                           
9. Напрями використання бюджетних коштів                                                    
гривень                                                    
№ з/п Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього                                                    
                                                   
1 2 3 4 5                                                    
1 Організація благоустрію населених пунктів 956 200,00 0,00 956 200,00                                                    
2 Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 925 000,00 0,00 925 000,00                                                    
3 Забезпечення сплати екологічного податку 116 000,00 0,00 116 000,00                                                    
4 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар (бензин та диз.паливо) 178 000,00 73 860,00 251 860,00                                                    
5 поточний ремонт доріг 500 000,00 0,00 500 000,00                                                    
6 підсипка доріг 700 000,00 0,00 700 000,00                                                    
7 техогляд трактору 30 000,00 0,00 30 000,00                                                    
8 ремонт споруд цивільного захисту (укриття, бомбосховищ) 50 000,00 0,00 50 000,00                                                    
9 послуги прибирання сміттєсвалища та кладовища 50 000,00 0,00 50 000,00                                                    
10 капітальний ремонт доріг 0,00 2 057 660,00 2 057 660,00                                                    
  УСЬОГО 3 505 200,00 2 131 520,00 5 636 720,00                                                    
                                                                                                                                                           
10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми                            
гривень                                                      
№ з/п Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього                                                      
                                                     
1 2 3 4 5                                                      
  Усього     0,00                                                      
                                                                                                                                                           
11. Результативні показники бюджетної програми                            
№ з/п Показники Одиниця виміру Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього                            
1 2 3 4 5 6 7                            
0 затрат                                      
0 площа міських автошляхів та споруд на них, які потребують поточного ремонту тис.кв.м аналітичні дані 2,28 0,00 2,28                            
0 витрати на поточний ремонт дорожнього покриття грн. кошторис 1 200 000,00 0,00 1 200 000,00                            
1 ктримання працівників по благоустрію сіл громади тис.грн. кошторис 783 800,00 0,00 783 800,00                            
2 витрати нга оплату послуг тис.грн. звітність 130 000,00 0,00 130 000,00                            
3 витрати на оплату енергоносіїв тис.грн. звітність 925 000,00 0,00 925 000,00                            
6 витрати на придбання предметів,матеріалів і інвентарю для забезпечення благоустрію сіл громади тис.грн. звіти 100 000,00 0,00 100 000,00                            
0 продукту                                      
0 площа міських шляхів, на яких планується провести поточний ремонт тис.кв.м аналітичні дані 3,50 0,00 3,50                            
0 площа кладовищ, благоустрій яких планується здійснювати га. розрахунок 8,85 0,00 8,85                            
4 кількість сміттесвалищ за які потрібно сплатити податок од. розрахунок 2,00 0,00 2,00                            
5 кількість одиниць які планується(предметів,матеріалів,інвентарю) придбати шт. розрахунок 2 900,00 0,00 2 900,00                            
7 кількість щтатних одиниць,всего од. розрахунок 7,00 0,00 7,00                            
8 кількість послуг які необхідно здійснити шт. аналітичні дані 17,00 0,00 17,00                            
0 ефективності                                      
0 середня вартість поточного ремонту 1 кв. м міських шляхів тис.грн. аналітичні дані 343,00 0,00 343,00                            
0 середньорічні витрати на благоустрій 1 га кладовища тис.грн. розрахунок 11,30 0,00 11,30                            
0 середній розміз податку за 1 сміттєзвалище грн. розрахунок 58 000,00 0,00 58 000,00                            
0 середні витрати на утримання працівників по благоустрою сіл громади грн. розрахунок 112 000,00 0,00 112 000,00                            
0 якості                                      
0 питома вага площі міських доріг та споруд на них, що зазнала поточний ремонт до площі, що потребувала поточного ремонту відс. розрахунок 100,00 0,00 100,00                            
0 питома вага площі кладовищ, благоустрій яких планується здійснювати, у загальній площі кладовищ відс. розрахунок 100,00 0,00 100,00                            
0 Забезпечення своєчасної сплати податку відс. аналітичні дані 100,00 0,00 100,00                            
                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                           
сільській голова     Ілля РАДОСЛАВОВ                                      
                                            (підпис)   (ініціали/ініціал, прізвище)                                      
ПОГОДЖЕНО:                                                                                                                                                
Фінансовий відділ Великобуялицької сільської ради                                                                  
(Назва місцевого фінансового органу)                                                                  
                                                                                                                                                           
Начальник відділу     Наталя ЯЦИКІВА                                      
                                            (підпис)   (ініціали/ініціал, прізвище)                                      
23.06.2022                                                                                                                                            
(Дата погодження)                                                                                                                                            
М.П.                                                                                                                                                        

« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора