A A A K K K
для людей із порушенням зору
Великобуялицька cільська рада
Одеська область Березівський район

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік/21.03.2022

Дата: 31.10.2022 14:23
Кількість переглядів: 121

                                                                              ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від  29 грудня 2018 року № 1209)
                           
                                                                                ЗАТВЕРДЖЕНО                            
                                                                                розпорядження                            
                                                                                Великобуялицька сільська рада Березівського району Одеської області                            
                                                                                (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)                            
                                                                                                                         
                                                                                21.03.2022 13                                        
                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                           
ПАСПОРТ                            
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022  рік                            
                                                                                                                                                           
1. 0100000   Великобуялицька сільська рада Березівського району Одеської області   04378416                                                
  (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)   (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)                           (код за ЄДРПОУ)                                                
                                                                                                                                                           
2. 0110000   Великобуялицька сільська рада Березівського району Одеської області   04378416                                                
  (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)   (найменування відповідального виконавця)                           (код за ЄДРПОУ)                                                
                                                                                                                                                           
3. 0118210   8210   0380   Муніципальні формування з охорони громадського порядку   1553000000                            
  (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)   (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)   (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)   (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)           (код бюджету)                            
                                                                                                                                                           
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 50 000,00 гривень, у тому числі загального фонду 50 000,00 гривень та                            
спеціального фонду- 0,00 гривень.                                                                                                              
                                                                                                                                                           
5. Підстави для виконання бюджетної програми                            
Конституція України від 28.06.1996 р. № 254к/96-ВР ( зі змінами та доповненнями);    ,Закон України " Про державний бюджет України на 2022 рік"  , Бюджетний кодекс України  від 08.07.2010 р. № 2456-17( зі змінами та доповненнями); Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 р. № 280/97-ВР (зі змінами та доповненнями); Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 " Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів, Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 року №793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» ( зі змінами та доповненнями),наказ Мінфіну від 27.07.2011р. №945 «Про затвердження примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів».                            
                                                                                                                                                           
6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми                            
№ з/п Ціль державної політики                            
                               
                                                                                                                                                           
7. Мета бюджетної програми                            
Забезпечення діяльності муніципальних формувань з охорони громадського порядку                            
                                                                                                                                                           
8. Завдання бюджетної програми                            
№ з/п Завдання                            
                               
                                                                                                                                                           
9. Напрями використання бюджетних коштів                                                    
гривень                                                    
№ з/п Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього                                                    
                                                   
1 2 3 4 5                                                    
1 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 20 000,00 0,00 20 000,00                                                    
2 придбання медикоментів для самооборони громади 30 000,00 0,00 30 000,00                                                    
  УСЬОГО 50 000,00 0,00 50 000,00                                                    
                                                                                                                                                           
10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми                            
гривень                                                      
№ з/п Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього                                                      
                                                     
1 2 3 4 5                                                      
  Усього     0,00                                                      
                                                                                                                                                           
11. Результативні показники бюджетної програми                            
№ з/п Показники Одиниця виміру Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього                            
1 2 3 4 5 6 7                            
0 затрат                                      
0 обсяг видатків на паливо -мастильні матеріали, грн. кошторис 10 000,00 0,00 10 000,00                            
0 обсях пвидатків на придбання ліхтарів грн. кошторис 10 000,00 0,00 10 000,00                            
0 обсяг видатків на придбання медикикаментів грн. кошторис 30 000,00 0,00 30 000,00                            
0 продукту                                      
0 кількість палдиво-мастильних матеріалів літр аналітичні дані 200,00 0,00 200,00                            
0 кількість придбаних ліхтарів шт. аналітичні дані 20,00 0,00 20,00                            
0 якості                                      
0 забезпеченість паливо - мастильними матеріалами та метеріально -технічною базою відс. аналітичні дані 100,00 0,00 100,00                            
                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                           
сільській голова     Ілля РАДОСЛАВОВ                                      
                                            (підпис)   (ініціали/ініціал, прізвище)                                      
ПОГОДЖЕНО:                                                                                                                                                
Фінансовий відділ Великобуялицької сільської ради                                                                  
(Назва місцевого фінансового органу)                                                                  
                                                                                                                                                           
Начальник відділу     Наталя ЯЦИКІВА                                      
                                            (підпис)   (ініціали/ініціал, прізвище)                                      
21.03.2022                                                                                                                                            
(Дата погодження)                                                                                                                                            
М.П.                                                                                                                                                        

« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора