A A A K K K
для людей із порушенням зору
Великобуялицька cільська рада
Одеська область Березівський район

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік/12.09.2022

Дата: 31.10.2022 14:21
Кількість переглядів: 104

                                                                                ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від  29 грудня 2018 року № 1209)
                           
                                                                                ЗАТВЕРДЖЕНО                            
                                                                                розпорядження                            
                                                                                Великобуялицька сільська рада Березівського району Одеської області                            
                                                                                (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)                            
                                                                                                                         
                                                                                12.09.2022 42                                        
                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                           
ПАСПОРТ                            
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022  рік                            
                                                                                                                                                           
1. 0100000   Великобуялицька сільська рада Березівського району Одеської області   04378416                                                
  (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)   (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)                           (код за ЄДРПОУ)                                                
                                                                                                                                                           
2. 0110000   Великобуялицька сільська рада Березівського району Одеської області   04378416                                                
  (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)   (найменування відповідального виконавця)                           (код за ЄДРПОУ)                                                
                                                                                                                                                           
3. 0118240   8240   0380   Заходи та роботи з територіальної оборони   1553000000                            
  (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)   (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)   (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)   (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)           (код бюджету)                            
                                                                                                                                                           
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 1 260 215,00 гривень, у тому числі загального фонду 1 260 215,00 гривень та                            
спеціального фонду- 0,00 гривень.                                                                                                              
                                                                                                                                                           
5. Підстави для виконання бюджетної програми                            
Наказ МФУ від 30.09.2016 р. № 860 "Про внесення змін до Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання"Наказ Міністерства фінансів України  від 27.07.2011р. № 945  "Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів"


Рішення ісполкома №33 від 28.04.2022 р
                           
                                                                                                                                                           
6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми                            
№ з/п Ціль державної політики                            
1 Захист суверенітету і незалежності держави, охорони важливих об'єктів і комунікацій, органів державної влади, території і населення громади, боротьби з диверсійними та іншими незаконно створеними озброєними формуваннями                            
                                                                                                                                                           
7. Мета бюджетної програми                            
'Удосконалення системи управління та матеріально-технічного забезпечення пункту управління оперативної групи територіальної оборони на території територіальної громади                            
                                                                                                                                                           
8. Завдання бюджетної програми                            
№ з/п Завдання                            
1 Підтримання у постійній готовності до використання системи пункту управління на території територіальної громади                            
                                                                                                                                                           
9. Напрями використання бюджетних коштів                                                    
гривень                                                    
№ з/п Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього                                                    
                                                   
1 2 3 4 5                                                    
1 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 1 060 215,00 0,00 1 060 215,00                                                    
2 Оплата послуг (крім комунальних) 200 000,00 0,00 200 000,00                                                    
  УСЬОГО 1 260 215,00 0,00 1 260 215,00                                                    
                                                                                                                                                           
10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми                            
гривень                                                      
№ з/п Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього                                                      
                                                     
1 2 3 4 5                                                      
  Усього     0,00                                                      
                                                                                                                                                           
11. Результативні показники бюджетної програми                            
№ з/п Показники Одиниця виміру Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього                            
1 2 3 4 5 6 7                            
0 затрат                                      
0 Придбання Дизельного палива грн. кошторис 125 000,00 0,00 125 000,00                            
0 придбання будівельних матеріалів грн. кошторис 935 215,00 0,00 935 215,00                            
0 продукту                                      
0 кількість дизельного палива літр внутрішній облік 2 500,00 0,00 2 500,00                            
0 кількість будівельних матеріалів , яке плануєтся придбати шт. внутрішній облік 2 000,00 0,00 2 000,00                            
0 ефективності                                      
0 середня вартість одного літр. грн. внутрішній облік 50,00 0,00 50,00                            
0 середні витрати на придбання будівельних матеріалів грн. внутрішній облік 687,50 0,00 687,50                            
0 якості                                      
0 відсоток освоєння коштів дизпалива відс. розрахунок 100,00 0,00 100,00                            
0 відсоток придбаного матеріалу відс. розрахунок 100,00 0,00 100,00                            
                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                           
сільській голова     Ілля РАДОСЛАВОВ                                      
                                            (підпис)   (ініціали/ініціал, прізвище)                                      
ПОГОДЖЕНО:                                                                                                                                                
Фінансовий відділ Великобуялицької сільської ради                                                                  
(Назва місцевого фінансового органу)                                                                  
                                                                                                                                                           
Начальник відділу     Наталя ЯЦИКІВА                                      
                                            (підпис)   (ініціали/ініціал, прізвище)                                      
12.09.2022                                                                                                                                            
(Дата погодження)                                                                                                                                            
М.П.                                                                                                                                                        

« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора