A A A K K K
для людей із порушенням зору
Великобуялицька cільська рада
Одеська область Березівський район

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

Дата: 31.10.2022 14:12
Кількість переглядів: 87

                                                                              ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від  29 грудня 2018 року № 1209)
                           
                                                                                ЗАТВЕРДЖЕНО                            
                                                                                розпорядження                            
                                                                                Великобуялицька сільська рада Березівського району Одеської області                            
                                                                                (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)                            
                                                                                                                         
                                                                                23.08.2022 40                                        
                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                           
ПАСПОРТ                            
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022  рік                            
                                                                                                                                                           
1. 0100000   Великобуялицька сільська рада Березівського району Одеської області   04378416                                                
  (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)   (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)                           (код за ЄДРПОУ)                                                
                                                                                                                                                           
2. 0110000   Великобуялицька сільська рада Березівського району Одеської області   04378416                                                
  (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)   (найменування відповідального виконавця)                           (код за ЄДРПОУ)                                                
                                                                                                                                                           
3. 0110150   0150   0111   Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад   1553000000                            
  (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)   (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)   (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)   (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)           (код бюджету)                            
                                                                                                                                                           
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 6 670 818,00 гривень, у тому числі загального фонду 6 663 718,00 гривень та                            
спеціального фонду- 7 100,00 гривень.                                                                                                              
                                                                                                                                                           
5. Підстави для виконання бюджетної програми                            
Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Наказ фінансового відділу "Про затвердження інструкції з підготовки бюджетних запитів за програмно-цільовим методом на 2022 рік та прогнозу бюджету на наступні за плановим два бюджетні періоди" №10 від 29.06.2021 року,наказ №365від 23.06.2021р."Про затвердження методічних рекомендацій що до здійснення підготовки пропозіцій до прогнозу місцевого бюджету", лист Мінфіну № 05110-14-6/25339 від 12.08.2021 "Про складання проєктів місцевих бюджетів на 2022 рік", Наказ МФУ " Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014р. №836, Наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 № 945 «Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів» , Наказ Міністерства фінансів України від 27.09.2012 року № 1035 «Про внесення змін до Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Державне управління», наказ МФУ від 20.09.2017р. №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів"                            
                                                                                                                                                           
6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми                            
№ з/п Ціль державної політики                            
1 Здійснення виконавчими органами наданих законодавством повноважень у сфері місцевого самоврядування                            
                                                                                                                                                           
7. Мета бюджетної програми                            
Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності сільської ради                            
                                                                                                                                                           
8. Завдання бюджетної програми                            
№ з/п Завдання                            
1 Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень                            
2 Здійснення виконавчими органами Автономної Республіки Крим наданих законодавством повноважень у відповідній сфері                            
                                                                                                                                                           
9. Напрями використання бюджетних коштів                                                    
гривень                                                    
№ з/п Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього                                                    
                                                   
1 2 3 4 5                                                    
1 Забезпечення належного функціонування апарату ради та її виконавчого комітету 6 162 629,00 0,00 6 162 629,00                                                    
2 Оплата послуг (крім комунальних) 37 069,00 0,00 37 069,00                                                    
3 Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 232 000,00 0,00 232 000,00                                                    
4 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 210 000,00 7 100,00 217 100,00                                                    
5 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм ( навчання по електробезпеці) 920,00 0,00 920,00                                                    
6 Інші поточні видатки (податок на нерухоме майно) 6 100,00 0,00 6 100,00                                                    
  УСЬОГО 6 648 718,00 7 100,00 6 655 818,00                                                    
                                                                                                                                                           
10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми                            
гривень                                                      
№ з/п Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього                                                      
                                                     
1 2 3 4 5                                                      
  Усього     0,00                                                      
                                                                                                                                                           
11. Результативні показники бюджетної програми                            
№ з/п Показники Одиниця виміру Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього                            
1 2 3 4 5 6 7                            
0 затрат                                      
0 придбання бензину тис.грн. кошторис 150 000,00 0,00 150 000,00                            
1 кількість штатних одиниць од. штатний розпис 29,00 0,00 29,00                            
0 продукту                                      
0 кількість одиніць придбаного бензину од. договір, рахунок 3 947,00 0,00 3 947,00                            
2 кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг од. внутрішній облік 620,00 0,00 620,00                            
3 кількість прийнятих нормативно-правових актів од. внутрішній облік 442,00 0,00 442,00                            
0 ефективності                                      
0 Середні видатки на придбання одиниці обладнання грн. розрахунок 0,00 0,00 0,00                            
4 кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника од. внутрішній облік 15,00 0,00 15,00                            
5 кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника од. внутрішній облік 105,00 0,00 105,00                            
6 витрати на утримання однієї штатної одиниці тис.грн. кошторис 212 504,00 0,00 212 504,00                            
0 якості                                      
0 Забезпеченість обладнанням відс.   100,00 0,00 100,00                            
                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                           
сільській голова     Ілля РАДОСЛАВОВ                                      
                                            (підпис)   (ініціали/ініціал, прізвище)                                      
ПОГОДЖЕНО:                                                                                                                                                
Фінансовий відділ Великобуялицької сільської ради                                                                  
(Назва місцевого фінансового органу)                                                                  
                                                                                                                                                           
Начальник відділу     Наталя ЯЦИКІВА                                      
                                            (підпис)   (ініціали/ініціал, прізвище)                                      
23.08.2022                                                                                                                                            
(Дата погодження)                                                                                                                                            
М.П.                                                                                                                                                        

                                                                                                            


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора